ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавне набавке за 2017.годину

23.01.2017.

План јавне набавке за 2017.годину

 

  

Набавка лож уља

20.10.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Закључен је Уговор о јавној набавци лож уља

  

Набавка лож уља

12.09.2016.

Поступак јавне набавке за набавку лож уља

Покреће се поступак јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за набавку лож уља за календарску 2016. годину.

Позив за подношење понуда

Конкурcна документација

 

Превоз студената у земљи и иностранству

11.03.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Изабрана је најповољнија понуда за превоз студената у земљи и иностранству. Одлуку можете преузети у пдф формату.

 Одлука о избору најповољније понуде за превоз студената у земљи и иностранству

 

Превоз студената у земљи и иностранству

23.02.2016.

Поступак јавне набавке за превоз студената у земљи и иностранству

Продужава се рок јавне набавке мале вредности за избор најповољнијег понуђача за превоз студената у земљи и иностранству за календарску 2016. годину.

Конкурсна документација - превоз студената у земљи и иностранству

 Продужење рока за подношење понуда - превоз студената у земљи и иностранству