ico-portal-zaposlenihПортал запослених mail

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 30.11.2017. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

 

Студент Величковић Александар 49/СИ-сци браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета:

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ, Тема:

"АСП систем контроле проклизавања."

Састав Комисије:

  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

 

 

У Врању, 23.11.2017.г.                                Директор

                                                               др Љиљана Ђорђевић

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Дана 30.11.2017. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

 

Студент Величковић Александар 49/СИ-сци браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета:

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ, Тема:

"АСП систем контроле проклизавања."

Састав Комисије:

 

  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

 

У Врању, 23.11.2017.г.                                Директор

                                                               др Љиљана Ђорђевић