Активности промоције студијских програма Одсека Врање АТВСС настављене су претходне седмице кроз бројне посете школама из региона. Тимови за промоцију Одсека Врање обишли су:Техничкy школy и Гимназијy "Стеван Јаковљевић" y Власотинцy, Пољопривреднy школy, Хемијско-технолошкy школy "Божидар Ђорђевић Кукар", Техничкy школy „Раде Металац”, Економскy школy "Ђука Динић" и Гимназијy y Лесковцу, Техничкy школy у Врању, Техничкy школy "Никола Тесла", Гимназију и Пољопривредно-шумарскy школy "Јосиф Панчић" y Сурдулици, Гимназијy "Јован Скерлић" и Техничкy школy у Владичином Хану, Средњy стручнy школy "Милутин Бојић" у Трговишту, Техничку школу и Гимназију у Косовској Каменици, Медицинску и Техничку школу у Ропотову, Економско трговинску школу у Раном Лугу, Техничку школу Горњем Кусцу, Техничку школу и Гимназију у Шилову. Одзив ученика је био значајан и, уз бројна постављена питања, чланови тима за промоцију Одсека Врање су представили предности избора сваког од седам студијских програма који се реализују у Одсеку Врање.   

Пројекти , награде и признања