ДОГАЂАЈИ

Svaka limenka se racuna 2

У периоду од  18-20.11.2019. године у просторијама Школе, према препоруци националног координатора Међународног програма Еко школе/Еко факултети, Александре Младеновић, одржане су радионице о рециклажи лименки на тему "Свака лименка се рачуна". Радионицама су присуствовали студенти студијских програма Прехрамбена технологија и Заштита животне средине који су надоградили своја знања о значају рециклаже лименки и економској исплативости поступка. Студенти и наставници Школе ће и ове године подржати акцију "Свака лименка се рачуна" сакупљањем искоришћених лименки и њиховим одлагањем у контејнерима који су предвиђени за ту сврху а налазе се у холу Школе.

 

1

Дана 30.10.209.године у просторији Високе школе примењених струковних студија др Јелена Марковић је одржала студентима предавање на тему Енергетска ефикасност у Еко-школама. Студенти су били у прилици да чују занимљивости о енергетској ефикасности; упознали су се са мерама које треба спроводити како би се енергија што ефикасније искористила.

Иако губици енергије не могу бити сведени на нулу, они се могу смањити на разне начине коришћењем разних техника, a ефикасним приступом енергија може да се троши у оптималним количинама за неки процес или активност. Кад се она користи на неодговарајући начин, у крајњем исходу долази до њеног расипања а тиме и до финансијског губитка. Неефикасно коришћење енергије махом је резултат лошег пројектовања, неадекватне радне карактеристике процеса, лошег одржавања, празног хода или рада уређаја када то није потребно (укључена светла, вођење процеса на непотребно високом температурама и слично).

На крају предавања студенти су учествовали у квизу на тему енергетске ефикасности и том приликом су показали завидан ниво знања  о овој актуелној теми. Предавања су иначе одржана и организована под покровитељством ЕПС-а, а у оквиру релизације међународног програма Еко-школе/Еко факултети.

 

1jpg

Студенти ВШПСС из Врања су 25.10.2019. године са својим професорима др Јеленом Марковић, др Милицом Станковић, мр Иваном Круљ и асистентом MSc Сузаном Стојановић посетили 64. Међународни Сајам књига у Београду, који је посвећен књизи, прoмoцији књижeвнoг ствaрaлaштвa и oбрaзoвaњa, културној рaзмeни сa инoстрaнствoм и пoкрeтaњу aктуeлних књижeвних и друштвeних питaњa. Сajaм књигa свaкe гoдинe угoсти нajзнaчajниje дoмaћe и брojнe инoстрaнe писцe и издавачe, кojи прeдстављajу свoja стaрa издaњa и aктуeлну прoдукциjу. На Сајму су одржане брojнe прoмoциje, прeзeнтaциje, прeдaвaњa, oкругли стoлoви и трибунe на тeме вaжне зa књижeвнoст, издaвaштвo и културу.

Истог дана студенти су били у прилици да посете и Трећи Фестивал чоколаде у Београду. Овај Фестивал је јединствен по томе што су на њему учествовали гости из иностранства Бугарске, Русије, Белгије који су представили свој програм и најбоље сировине и производе из своје понуде. Студенти су имали прилике да виде плод какаоа, чоколадне скулптуре, ручно рађене чоколаде, које су и дегустирали, чоколадне сапуне и многе друге производе.

 

1

Студенти ВШПСС из Врања су са својим професорима др Јеленом Марковић и асистентом MSc Тијаном Мицић, 16.10.2019. године, обележили Дан здраве хране.

Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду – ФАО, установила је дан 16.10.1981.године као Светски дан здраве хране, у циљу подизања свести о стварању света без гладних. Циљ обележавања овог дана јесте информисање најшире популације о важности здраве исхране и правилних прехрамбених навика, као и формирање исправних ставова, посебно код младих и код деце. ВШПСС Дан здраве хране обележила је тако што су студенти одржали креативну радионицу, ученицима IV6 разреда О.Ш. “Вук Караџић“ у Врању на тему „Буди здрав – здраво се храни“. Ученици су одговарали на постављена питања, одговарали на загонетке, цртали цртеже и учествовали у конверзацији. На овај начин је успешно промовисана здрава исхрана међу децом школског узраста,

Обележавање овог значајног датума из еколошког календара је подржала C&A фондација  која несебично, већ другу годину препознаје значај и величину екошколске мреже, којој припада и наша Школа, са тежњом да део својих средстава усмери на даљи развој програма, подстичући одрживо понашање.

 

Пројекти , награде и признања