Јавни увид мастер радова

 

Мастер рад кандидата: АНЂЕЛА СИМОНОВИЋ 7/МАС-МЕП под називом : СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ НК РК "YUMCO" АД ВРАЊЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 25.11.2021 године.

 

У Врању, 25.11.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: КРИСТИНА ФИЛИПОВИЋ 8/МАС-МЕП под називом : ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ УТИЦАЈА БУКЕ НА ЧОВЕКАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 25.11.2021 године.

 

У Врању, 25.11.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: МАРИЈА ДАВИДОВИЋ 2/МАС-МЕП под називом : ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ДОМАЋОМ ШТЕДЊОМстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.11.2021 године.

 

У Врању, 19.11.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: АЛЕКСАНДРА ДАВИДОВИЋ 3/МАС-МЕП под називом : ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.11.2021 године.

 

У Врању, 19.11.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: ДЕЈАН ТРАЈКОВИЋ 18/МАС-ТИ под називом : ЗНАЧАЈ PCR ТЕСТА У ОТКРИВАЊУ БОЛЕСТИ COVID 19 СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 10.11.2021 године.

 

У Врању, 10.11.2021.г.

 

Мастер рад кандидата: МИЛОША РИСТИЋА 17/МАС-ТИ под називом : МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ТОП СОФИ СРБ ДОО ВРАЊЕ ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА СМАЊЕЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.9.2021 године.

 

У Врању, 30.9.2021.г.