Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ 51/ИМ-СЦИ под називом : КВАЛИТЕТ ПРОЦЕДНИХ ВОДА ДЕПОНИЈЕ "МЕТЕРИС" У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.10.2021 године.

 

У Врању, 12.10.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: НИКОЛА ПЕЈКОВИЋ 8/ДСТ-СЦИ под називом : АНАЛИЗА РАДА ВОЗНОГ ПАРКА СА АСПЕКТА ИСКОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА У ЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА АУТО ШКОЛА ПОЛЕТАШ СУРДУЛИЦАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.9.2021 године.

 

У Врању, 15.9.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Марко Милтеновић 54ИМ-СЦИ под називом : Улога руководиоца у управљању конфликтима и одржавању организационе културестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.7.2021 године.

 

У Врању, 15.7.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Александар Китановић 99-СИ-СЦИ под називом : Фактори који утичу на одрживи развој у саобраћају Пчињског округастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.7.2021 године.

 

У Врању, 15.7.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ 101/СИ-СЦИ под називом : "Примена географских информационих система у друмском саобраћају"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 31.5.2021 године.

 

У Врању, 31.5.2021.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МАРКО СТОИЦОВ 102/СИ-СЦИ под називом : "Унапређење организације и технологије у транспортном саобраћају са маршутом (транспортним путем) у АТ привредним друштвима "Лазар-Шпед" и "Богатиновић", Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.5.2021 године.

 

У Врању, 26.5.2021.г.

Пројекти , награде и признања