Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛАН НИКОЛИЋ 79/СИ-СЦИ под називом : ABS - систем против блокирања точковастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.12.2020 године.

 

У Врању, 1.12.2020.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИТИЋ ЈЕЛЕНА 57/СИ-СЦИ под називом : Електронска наплата путаринестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 1.12.2020 године.

 

У Врању, 1.12.2020.г.

 

Специјалистички рад кандидата: БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ 39/ИМ-СЦИ под називом : Реинжењеринг планирања и контроле дистрибуције пијаће воде у ЈП "Водовод" Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.10.2020 године.

 

У Врању, 30.10.2020.г.

 

Специјалистички рад кандидата: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 37/ИМ-СЦИ под називом : Реинжењеринг производних процеса на технолошким линијама ИГМ "Младост" Власотинцестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 30.10.2020 године.

 

У Врању, 30.10.2020.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 38/ИМ-СЦИ под називом : Математички модели енергетских постројењастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.10.2020 године.

 

У Врању, 19.10.2020.г.

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОШ ДОДИЋ 42/ИМ-СЦИ под називом : Математички модели струјних процеса, струјно-термичких процеса и процеса са преносом масе и топлотестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 20.10.2020 године.

 

У Врању, 19.10.2020.г.

Пројекти , награде и признања