Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Милош Ђорђевић 34/ИМ-СЦИ под називом : "Примена парето анализе у циљу побољшања квалитета производа".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 2.12.2019 године.

 

У Врању, 2.12.2019.г.