Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Никола Ђорђевић 88/СИ-СЦИ под називом : "Фактори одрживог развоја у саобраћају".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.