Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Стефан Младеновић 94/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација контејнерског превоза робе са положајем гараже ван превозног пута".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.