Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Дарко Петковић 95/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација палетног транспорта са понављајућим превозним путем са положајем гараже на превозном путу"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.