Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ 101/СИ-СЦИ под називом : "Примена географских информационих система у друмском саобраћају"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 31.5.2021 године.

 

У Врању, 31.5.2021.г.