Штампа

 

Специјалистички рад кандидата: Александар Китановић 99-СИ-СЦИ под називом : Фактори који утичу на одрживи развој у саобраћају Пчињског округастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.7.2021 године.

 

У Врању, 15.7.2021.г.