Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: Никола Ђорђевић 88/СИ-СЦИ под називом : "Фактори одрживог развоја у саобраћају".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Стефан Младеновић 94/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација контејнерског превоза робе са положајем гараже ван превозног пута".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Дарко Петковић 95/СИ-СЦИ под називом : "Оптимизација палетног транспорта са понављајућим превозним путем са положајем гараже на превозном путу"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 4.12.2019 године.

 

У Врању, 4.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Данило Петровић 28/ИМ-СЦИ под називом : "Примери и врсте математичких модела".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 2.12.2019 године.

 

У Врању, 2.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Милош Ђорђевић 34/ИМ-СЦИ под називом : "Примена парето анализе у циљу побољшања квалитета производа".стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 2.12.2019 године.

 

У Врању, 2.12.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Драгана Стојковић 18/ИМ-СЦИ под називом : "Основни алати квалитета"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 28.11.2019 године.

 

У Врању, 28.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања