Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ФИЛИП ЈОВИЋ 96/СИ-СЦИ под називом : "САВРЕМЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОН"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 28.10.2019 године.

 

У Врању, 28.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: САША ПЕШИЋ 30/ИМ-СЦИ под називом : СЕРТИФИКАЦИЈА СИСТЕМА КВАЛИТЕТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 23.10.2019 године.

 

У Врању, 23.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТОЈИЛКОВИЋ СЛАЂАН 14/ИМ-СЦИ под називом : КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 23.10.2019 године.

 

У Врању, 23.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ЈОВАНА СТОЈАНОВИЋ 91/СИ-СЦИ под називом : ПРИМЕНА СИСТЕМА ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ У САОБРАЋАЈУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 18.10.2019 године.

 

У Врању, 18.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ГОРАНЧО ДОНЕВ 93/СИ-СЦИ под називом : ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА КОД ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 17.10.2019 године.

 

У Врању, 17.10.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ТЕОДОРА БАЈИН 90/СИ-СЦИ под називом : СИСТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од xx.xx.xxxx године.

 

У Врању, 15.10.2019.г.

Пројекти , награде и признања