Јавни увид специјалистичких радова

 

Специјалистички рад кандидата: ПРЕДРАГ ПЕШИЋ 60/СИ-СЦИ под називом : "Даљински друмски транспорт"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 11.9.2019 године.

 

У Врању, 11.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Миљана Станојковић 31/ИМ-СЦИ под називом : "Одређивање стабилности процеса производње помоћу X-R контролне карте"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 10.9.2019 године.

 

У Врању, 10.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Срђан Војиновић 26/ИМ-СЦИ под називом : "TQM - потпуно управљање квалитетом и улога запослених у постизању потпуног квалитета"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 9.9.2019 године.

 

У Врању, 9.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: Смиља Антић 36/ИМ-СЦИ под називом : "Бука као облик загађења животне средине и њени ефекти на човека"стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 9.9.2019 године.

 

У Врању, 9.9.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: ТАСИЋ СЛАЂАНА, 8/ИМ-СЦИ под називом : "УТИЦАЈ РЕИНЖЕЊЕРИНГА НА ОРГАНИЗАЦИОНУ СТРУКТУРУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 24.04.2019. године.

 

У Врању, 24.04.2019.г.

 

Специјалистички рад кандидата: СТЕФАНА САВИЋ, 55/СИ-СЦИ под називом : "ПРИМЕНА ИНТЕЛИГЕНТНИХ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ", стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Школе, од 11.04.2019. године.

 

У Врању, 11.04.2019.г.

Пројекти , награде и признања