Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: МАРИЈА СТОЈКОВИЋ 372/ПЕ под називом : ВРСТЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ПОСЕБНИМ АКЦЕНТОМ НА КОРПОРАЦИЈСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВОстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.10.2021 године.

 

У Врању, 21.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛАЗАР СТОЈЧИЋ 345/ДС под називом : КАРАКТЕРИСТИЧНИ ОТКАЗИ КОД ОТТО И ДИЗЕЛ МОТОРА ГОРИВОМ И ВАЗДУХОМ И НАЧИН ЊИХОВОГ ОТКЛАЊАЊА СА АСПЕКТА ДИЈАГНОСТИКЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.10.2021 године.

 

У Врању, 19.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ТАМАРА СТОЈАНОВ 323/ПТ под називом : ОШТЕЋЕЊА ОЗОНСКОГ ОМОТАЧАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 19.10.2021 године.

 

У Врању, 19.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: БОЖИДАР МАРИНКОВИЋ 341/ДС под називом : ИСТИЦАЊЕ ТЕЧНОСТИ КРОЗ МАЛЕ ОТВОРЕ НА ПРАКТИЧНИМ ПРИМЕРИМА стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ 347/ДС под називом : ДИЈАГНОСТИКА КОЧНОГ И УПРАВЉАЧКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСИЋ МИХАЈЛО 346/ДС под називом : САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРМОДАЛНОГ ТРАНСПОРТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.10.2021 године.

 

У Врању, 15.10.2021.г.