Завршни рад кандидата: ЂОРЂЕВИЋ ВУКАШИНА 307/ДС под називом : Динамика моторног возила-пторачун, одржавање и дијагностикастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.