Штампа

 

Завршни рад кандидата: ЦВЕТКОВИЋ ЈАСМИНЕ 268/ДС под називом : Пнеуматици код моторних возиластављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.