Штампа

 

Завршни рад кандидата: ДЕМИРОВИЋ ЕМИНА 249/ДС под називом : Означавање челикастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.12.2020 године.

 

У Врању, 9.12.2020.г.