Штампа

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА СТОЈМЕНОВИЋ 343/МИ под називом : Стандардизација, сертификација и атестирање готових производа "СИМПО" А.Д. Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.