Штампа

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ 215/ТД под називом : Машине и алати у пиланском постројењустављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.