Штампа

 

Завршни рад кандидата: ГОРАН ТРЕНЧИЋ 296/ИНЕ под називом : Машине и алати за израду плочастог намештајастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.