Штампа

 

Завршни рад кандидата: ДИМИТРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ 300/ИНЕ под називом : Машине и алати за обраду дрвета расецањем (гатери, кружне тестере)стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.