Штампа

 

Завршни рад кандидата: ЛИДИЈА МАНЧИЋ 279/ПТ под називом : Технолошки процес производње ратлука и желе бомбона у СЗР "ГОГА" Ћуковацстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.12.2020 године.

 

У Врању, 23.12.2020.г.