Штампа

 

Завршни рад кандидата: Невена Русимовић 105/ЗЖС под називом : Значај санитарне депоније Метерис за Град Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 02.07.2021. године.

 

У Врању, 02.07.2021.г.