Штампа

 

Завршни рад кандидата: Немања Наћић 336/МИ под називом : Прикупљање, анализа и графичко приказивање податакастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 15.7.2021 године.

 

У Врању, 15.7.2021.г.