Штампа

 

Завршни рад кандидата: Милан Стошић 20/ПМ под називом : Иновације и предузетништвостављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 9.9.2021 године.

 

У Врању, 9.9.2021.г.