Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: ЈОВАНА КРСТИЋ 281/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ ЧАЈНОГ ПЕЦИВАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.10.2021 године.

 

У Врању, 12.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АНЂЕЛА ТОМИЋ 289/ПТ под називом : ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ ЗА ИСПИТИВАЊА АЛКОХОЛА У ЦРВЕНОМ ВИНУстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 12.10.2021 године.

 

У Врању, 12.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: САРА ПЕТРОВИЋ 320/ПТ под називом : ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ БИСКВИТАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 11.10.2021 године.

 

У Врању, 11.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: НЕМАЊА ЉУБИЋ 120/ЗЖС под називом : ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА У ПЕРИОДУ 2017-2020. ГОДИНЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.10.2021 године.

 

У Врању, 8.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ 365/ДС под називом : ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРИВА ЗА ДИЗЕЛ МОТОРЕстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 8.10.2021 године.

 

У Врању, 8.10.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДРА СТОЈКОВИЋ 374/ПЕ под називом : РАЗВОЈ, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ФРАНШИЗНИХ СИСТЕМАстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 7.10.2021 године.

 

У Врању, 7.10.2021.г.