Јавни увид завршних радова

 

Завршни рад кандидата: Невена Русимовић 105/ЗЖС под називом : Значај санитарне депоније Метерис за Град Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 02.07.2021. године.

 

У Врању, 02.07.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: СТОЈМЕНОВИЋ ЈОВАНА 354/PE под називом : Државни интервенционизамстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 26.02.2021. године.

 

У Врању, 26.2.2021.г.

 

Завршни рад кандидата: ЛИДИЈА МАНЧИЋ 279/ПТ под називом : Технолошки процес производње ратлука и желе бомбона у СЗР "ГОГА" Ћуковацстављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 23.12.2020 године.

 

У Врању, 23.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: НИКОЛА СТОЈМЕНОВИЋ 343/МИ под називом : Стандардизација, сертификација и атестирање готових производа "СИМПО" А.Д. Врањестављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ 215/ТД под називом : Машине и алати у пиланском постројењустављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.

 

Завршни рад кандидата: ГОРАН ТРЕНЧИЋ 296/ИНЕ под називом : Машине и алати за израду плочастог намештајастављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Одсека, од 21.12.2020 године.

 

У Врању, 21.12.2020.г.