Студенти који су испунили услов за пријаву теме завршног рада, специјалистичког и мастер рада, у обавези су да се јаве Студентској служби ради провере испуњености услова за пријаву теме.

 

Пројекти , награде и признања