Обавештавају се студенти ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ да ОБАВЕЗНО прво ОВЕРЕ СЕМЕСТАР онлајн па тек након успешне овере да ПРИЈАВЕ ИСПИТЕ онлајн, у року који је предвиђен, како би Референтска служба имала увид. 

Напомена: Без овереног семестра полагање испита није могуће.

 

Пројекти , награде и признања