ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА БИОТЕХНОЛОГИЈА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ одржаће се
дана 08.02.2021.године у 9 часова  пред Комисијом у саставу:

  1. Др Срђан Тасић, проф.с.с., председник;
  2. Др Јована Џољић, предавач, члан;
  3. Др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан .

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА одржаће се дана
09.02.2021.године у 9 часова пред Комисијом у саставу:

  1. Др Јелена Марковић, виши предавач, председник;
  2. Др Joвана Џољић, предавач, члан;
  3. Др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан .

ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА ПАКОВАЊЕ И ТРАНСПОРТ ХРАНЕ одржаће се дана
09.02.2021.године у 11 часова пред Комисијом у саставу:

  1. Др Јелена Марковић, виши предавач, председник;
  2. Др Joвана Џољић, предавач, члан;
  3. Др Слободан Стефановић, проф.с.с., члан .

 

Пројекти , награде и признања