Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ОСНОВИ БИОТЕХНОЛОГИЈЕ, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 26.05.2021. године

 

Пројекти , награде и признања