И Н Т Е Р Н И   К О Н К У Р С

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА:

  • Предавач ван радног односа за ужу научну област Општа биотехнологија за школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 1.
  • Предавач ван радног односа за ужу научну област Заштита животне средине и технолошко инжењерство за школску 2021/2022 и 2022/2023 годину, број извршилаца: 1.

Пројекти , награде и признања