Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА и ПОСЕБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 03.06.2021. године

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА и ПОСЕБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 03.06.2021. године

 

Пројекти , награде и признања