Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС, за школску 2021/22. , стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 28.09.2021.године.

 

Пројекти , награде и признања