Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу научну област ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА, за школску 2021/22. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 29.09.2021.године.

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА, за школску 2021/22. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 29.09.2021.године.

 

Пројекти , награде и признања