Јединствене ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављују се 30. септембра 2021. године.
Приговори на јединствену ранг листу подносе се
01. октобра 2021. године до 12 часова,  лично у Студентској служби (обавезан Индекс).
Коначн
е ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 02. октобра 2021. године.

– Упис  и обнова свих година студија на основним студијама шк. 2021/2022. год. вршиће се од 04. октобра до 08. октобра 2021. године онлајн.

Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнову школске године прилажу:

– ДОКАЗ О УПЛАТИ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА У НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ 5.000,00 динара НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ БРОЈ: 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу);

– КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН АКАДЕМИЈЕ, БРОЈ 840-2111666-06, ЈЕДИНСТВЕНИ ПОЗИВ НА БРОЈ (видети свако за себе на свом налогу) И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (преузима се у студентској служби);

Напомена:

Упис важи за све студенте (и за студенте који нису одбранили завршни рад).

Трошкове уписа у износу од 5.000,00 дин. плаћају сви студенти. (важи и за студенте који нису одбранили завршни рад).

Студенти који нису одбранили завршни рад, стручну праксу, примењени истраживачки рад или стручно истраживачки рад не плаћају пренос бодова за поменуте испите.

 

 

Пројекти , награде и признања