Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу наућну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНАРСТВО, за школску 2021/22. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 25.10.2021.године.

Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу наућну област ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, за школску 2021/22. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 25.10.2021.године.

Пројекти , награде и признања