Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу наућну област МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, за школску 2021/22. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 15.03.2021.године.

 

Пројекти , награде и признања