struk med sestra manjaУ Одсеку Врање Академије техничко-васпитачких струковних студија, почев од школске 2022/23. године, реализоваће се, поред седам до сада акредитованих студијских програма, и осми – Струковна медицинска сестра.

На 72. седници  Комисије за акредитацију и проверу квалитета, дана 09. јуна 2022. године, акредитован је поменути студијски програм. Планом уписа предвиђено је да се на прву годину студија упише 45 студената. Заинтересовани матуранти, за упис студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра, полажу пријемни испит из Хемије. Студије трају три године, односно шест семестара, кроз које се, остваривањем свих обавеза - предиспитних и испитних, стиче диплома струковне медицинске сестре.

Отварање студијског програма из медицинског поља, произашло је на бази потребе медицинских установа за стручним кадром са високим образовањем. Основни циљ студијског програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра је образовање струковних медицинских сестара које ће бити оспособљене за остваривање највиших професионалних и етичких стандарда кроз самостални и тимски рад, у области здравствене неге, у установама примарног, секундарног и терцијалног нивоа.

Студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра заснован је на Закону о високом образовању Републике Србије, принципима европског високог образовања који су садржани у Болоњској декларацији, ставовима и препорукама интернационалних стручних и академских удружења из области здравствене неге и потребама друштва за високообразованим кадровима који могу да прате брзи развој струке, науке и праксе у области здравствене неге.

Значај отварања студијског програма Струковна медицинска сестра огледа се, поред осталог, и у чињеници да у Пчињском округу, до сада, није постојала могућност школовања медицинских сестара са високом стручном спремом.

Пројекти , награде и признања