Одбрана мастер радова

Дана 13.12.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА СИМОНОВИЋ 7/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ HK PK "YUMKO" A.D. ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 3. МИЛОШ СТОШИЋ, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 8.12.2021.г.
Дана 13.12.2021 год. у 13:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КРИСТИНА ФИЛИПОВИЋ 8/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ УТИЦАЈА БУКЕ НА ЧОВЕКА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 3. ДИЈАНА ПОТУРИЦА, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 8.12.2021.г.
Дана 13.12.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАВИДОВИЋ АЛЕКСАНДРА 3/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
 3. ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 3.12.2021.г.
Дана 13.12.2021 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАВИДОВИЋ МАРИЈА 2/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ДОМАЋОМ ШТЕДЊОМ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 3. ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 3.12.2021.г.
Дана 2.12.2021 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДЕЈАН ТРАЈКОВИЋ 18/MAС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРИМЕЊЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА,
Тема: ЗНАЧАЈ PCR ТЕСТА У ОТКРИВАЊУ БОЛЕСТИ COVID 19 СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 3. ДР СЛАЂАН СТАНКОВИЋ, члан
 4. ДР СРЂАН ТАСИЋ, ментор
У Врању, 29.11.2021.г.
Дана 9.11.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ РИСТИЋ 17/MАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ТОП СОФИ СРБ ДОО ВРАЊЕ ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА СМАЊЕЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
 3. МЕНАЏЕР КОМПАНИЈЕ, ДИПЛ. ЕКОНОМИСТА МАЈА КАЊЕВИЋ СИВИЕРО, члан
 4. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
У Врању, 3.11.2021.г.