Одбрана мастер радова

Дана 21.10.2021 год. у 09:15 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ МОМЧИЛОВИЋ 19/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА,
Тема: РАЗЛИКЕ У КВАЛИТЕТУ ДЕСЕРТА ПРОИЗВЕДЕНОГ СИРОВИНАМА КОЈЕ СУ ДОБИЈЕНЕ У ОРГАНСКОЈ И КОНВЕНЦИОНАЛНОЈ ПРОИЗВОДЊИ.
Састав Комисије:
 1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
 2. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан
 3. СПЕЦ. ГОРИЦА СТОЈАНОВИЋ, члан
 4. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, ментор
У Врању, 18.10.2021.г.
Дана 20.9.2021 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДУШАН СТАНКОВИЋ 16-МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: Предвиђање емисије оксида азота применом вештачких неуронских мрежа .
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Небојша Стојановић, члан
 3. Др Јована Џољић, члан
 4. Др Лидија Стаменковић, ментор
У Врању, 13.9.2021.г.
Дана 31.3.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КАТАРИНА ДОДИЋ 15/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Органска производња и прерада,
Тема: Модел одрживог пољопривредног газдинства у органској производњи.
Састав Комисије:
 1. Др Срђан Тасић, проф.с.с., председник
 2. Др Гордана Богдановић, проф.с.с., члан
 3. Сузана Јеркић, дипл.инж.пољ., члан
 4. Др Јелена Марковић, виши предавач.с.с., ментор
У Врању, 30.3.2021.г.
Дана 18.2.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН ТРАЈКОВИЋ 3/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Процена ризика по здравље људи и животну средину,
Тема: Процена квалитета воде добијене у Фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у функцији физичко-хемијских параметара.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, председник
 2. Др Јована Џољић, члан
 3. Жаклина Златановић, дипл.инг., члан
 4. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
У Врању, 12.2.2021.г.
Дана 29.12.2020 год. у 8:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНИЦА СТЕВАНОВИЋ 10/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Технолошка микробиологија,
Тема: Микробиолошки аспекти технологије производње бистрих воћних концентрата у "НЕКТАР" д.о.о..
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић , председник
 2. Др Гордана Богдановић, члан
 3. Растко Петровић, дипл.инж.технологије, члан
 4. Др Срђан Тасић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 8:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА ЉУБИЋ 14/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Технолошка микробиологија,
Тема: Изолација и ентификација аутохтоних квасца са грожђа сорти гајених у околини Врања.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић , председник
 2. Др Гордана Богдановић, члан
 3. Маја Алексић, дипл.инг., члан
 4. Др Срђан Тасић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.