Штампа
Дана 16.12.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЂОРЂЕВИЋ ТАЊА 8/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Индикатори стања животне средине и радиоекологија,
Тема: Праћење количине произведеног отпада као показатеља животног стандарда становник Града Врања.
Састав Комисије:
  1. Др Лидија Стаменковић, председник
  2. Др Јелена Марковић, члан
  3. Нела Цветковић, мастер инж. зашт. жив. сред., члан
  4. Др Јована Џољић, ментор
У Врању, 14.12.2020.г.