Штампа
Дана 29.12.2020 год. у 8:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНИЦА СТЕВАНОВИЋ 10/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Технолошка микробиологија,
Тема: Микробиолошки аспекти технологије производње бистрих воћних концентрата у "НЕКТАР" д.о.о..
Састав Комисије:
  1. Др Јасмина Стојиљковић , председник
  2. Др Гордана Богдановић, члан
  3. Растко Петровић, дипл.инж.технологије, члан
  4. Др Срђан Тасић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.