Штампа
Дана 29.12.2020 год. у 8:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА ЉУБИЋ 14/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Технолошка микробиологија,
Тема: Изолација и ентификација аутохтоних квасца са грожђа сорти гајених у околини Врања.
Састав Комисије:
  1. Др Јасмина Стојиљковић , председник
  2. Др Гордана Богдановић, члан
  3. Маја Алексић, дипл.инг., члан
  4. Др Срђан Тасић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.