Штампа
Дана 29.12.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА РИСТИЋ 12/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Процена ризика по здравље људи и животну средину,
Тема: Анализа технологија и постројења за прераду сирове воде у фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у циљу повећања квалитета добијене воде.
Састав Комисије:
  1. Др Лидија Стаменковић, председник
  2. Др Јована Џољић, члан
  3. Жаклина Златковић, дипл.инжењер, члан
  4. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.