Штампа
Дана 18.2.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН ТРАЈКОВИЋ 3/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Процена ризика по здравље људи и животну средину,
Тема: Процена квалитета воде добијене у Фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у функцији физичко-хемијских параметара.
Састав Комисије:
  1. Др Лидија Стаменковић, председник
  2. Др Јована Џољић, члан
  3. Жаклина Златановић, дипл.инг., члан
  4. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
У Врању, 12.2.2021.г.