Дана 31.3.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КАТАРИНА ДОДИЋ 15/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Органска производња и прерада,
Тема: Модел одрживог пољопривредног газдинства у органској производњи.
Састав Комисије:
  1. Др Срђан Тасић, проф.с.с., председник
  2. Др Гордана Богдановић, проф.с.с., члан
  3. Сузана Јеркић, дипл.инж.пољ., члан
  4. Др Јелена Марковић, виши предавач.с.с., ментор
У Врању, 30.3.2021.г.