Одбрана специјалистичких радова

Дана 8.12.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТАНИЋ МИЛОШ 43/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖИЊЕРИНГ,
Тема: ,,МОДЕЛ РЕИЖИЊЕРИНГА ПРОИЗВОДНЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА У ПРЕДУЗЕЋУ ,,ELRAD WS-S VLASOTINCE'.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 3.12.2021.г.
Дана 30.11.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН АРИЗАНОВИЋ 45/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: ПРАТКИЧАН ПРИМЕР ПРИМЕНЕ МЕТОДЕ ПЛАНОВА ПРИЈЕМА.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан
У Врању, 23.11.2021.г.
Дана 24.11.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ЂУКИЋ 44-ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖИЊЕРИНГ,
Тема: МОДЕЛИ И МЕТОДЕ УНАПРЕЂЕЊА РЕМОНТА И ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ КАО РЕДИЗАЈНА ПРОЦЕСА РЕИНЖИЊЕРИНГА У ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 17.11.2021.г.
Дана 23.11.2021 год. у 09:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Спасић Александар 6/ДСТ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА АКТИВНУ И ПАСИВНУ БЕЗБЕДНОСТ АУТОМОБИЛА.
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, председник
 2. Др Владимир Поповић, ментор
 3. Др Јована Џољић, члан
У Врању, 12.11.2021.г.
Дана 9.11.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ 51/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА,
Тема: КВАЛИТЕТ ПРОЦЕДНИХ ВОДА ДЕПОНИЈЕ "МЕТЕРИС" У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 8.11.2021.г.
Дана 12.10.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА ПЕЈКОВИЋ 8/ДСТ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: АНАЛИЗА РАДА ВОЗНОГ ПАРКА СА АСПЕКТА ИСКОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА У ЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА АУТО ШКОЛА ПОЛЕТАШ СУРДУЛИЦА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 11.10.2021.г.

Пројекти , награде и признања