Штампа
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 37/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: Реинжењеринг производних процеса на технолошким линијама ИГМ "Младост" Власотинце.
Састав Комисије:
  1. Др Небојша Димитријевић, председник
  2. Др Слободан Стефановић, ментор
  3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.